• Branşı:

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Yabancı Diller:

  İngilizce

 • Eğitim Durumu:

  1994 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • İş Deneyimi:

  1994-1995 Yozgat ili Yenifakılı ilçesi Sağlık Grup Başkanlığı
  1995 Bursa Samanlı Sağlık Ocağı
  1995 Bursa 112 Acil
  1996-1997 Batman ili Sason İlçesi 7.Jand.Kom.Tb. Tbp.Atgm
  1997-2000 Bursa ili Samanlı Sağlık Ocağı
  2000-2004 Harran Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  2005 Çorlu Özel 4D-Millet Hast. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.

Akademik Yayınlar
Bilimsel Yayınlar ve Araştırmalar
1-Tbc Peritonitli bir vaka ( Poster, 44. Milli Pediatri Kongresi,2000 , Bursa )
2-Üç vaka dolayısıyla Konjenital CMV enfeksiyonu ( Poster, Ulusal Neonataloji Kongresi,Samsun 2001 )
3- İnfantil B12 vitamini eksikliğine bağlı massif gastrointestinal kanama ( Poster, 45. Milli Pediatri kongresi Erzurum 2001)
4-Pansitopeninin ayırıcı tanısında Bruselloz.(Poster, 45. Milli Pediatri kongresi Erzurum 2001)
5-Mikrohematokrit tüpleri ile yapılan eritrosit sedimentasyon hızı ölçümünün standart sedimentasyon yöntemi ve hematolojik parametrelerle ilişkisi (Poster, 46. Milli Pediatri Kongresi 2002, Mersin)
6-İki taraflı Parotis bezi tutulumuyla seyreden T hücreli Akut Lenfoblastik Lenfoma (Sözlü Bildiri. 46. Milli Pediatri Kongresi , Mersin 2002)
7- İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Antibiyotik direnci (Poster ,46. Milli Pediatri Kongresi 2002, Mersin)
8- Tip 1 D.M. tanılı hastalarımızın retrospektif incelenmesi ( Poster, 7.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi , 2002, Trabzon )
9-Tekrarlayan Kawasaki Hastalığı (Olgu Sunumu).Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004; 1 (3).s 31-33
10- Şanlıurfa ilinde sağlıklı süt çocuklarında çinko ve bakır düzeyleri (uzmanlık tezi). 2004.
11- 6-12 ay arası çocuklarda B12 vitamini eksikliğinin psikomotor, mental ve sosyal gelişim üzerindeki etkisi. Turkish Journal of Haematology (Supplement), 2004, Volume 21, Number 3
12- Konvülziyonla başvuran bir takayasu arteriti olgusu. ( Poster, 1.Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi Edirne 2004)

Katıldığı Kurs, Sempozyum ve Kongreler

1-T.C. Sağlık Bakanlığı, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Gıda Güvenliği Denetimi eğitim programı. Bursa 1998.
2-Milli pediatri kongresi Bursa 2000
3-Ulusal Neonataloji Kongresi Samsun 2001
4-Neonatalojide yenilikler kursu Samsun 2001
5-Allerjik Hastalıklar ve Astım sempozyumu Gaziantep 2004
6-Sağlık Bakanlığı Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı kursu Şanlıurfa 2001
7-1.Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi Edirne 2004
8-46. Milli pediatri kongresi Mersin 2002

Medikal Kadromuz

Beyin Cerrahi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Gastroenteroloji

Göğüs Hastalıkları

Kulak Burun ve Boğaz

Plastik ve Estetik Cerrahi