İç hastalıkları bölümümüz hastalarına çağdaş tıp biliminin sağladığı tüm bilgi ve olanakları, tıp etiği ilkeleri çerçevesinde sunarak en üst düzeyde tıbbi tanı tedavi ve takip hizmetleri vermektedir . Metabolik sendrom, beslenme , obezite, şeker hastalığı , hepatoloji , tiroid, metabolizma rahatsızlıkları, anemi gibi tüm dahiliye sorunlarınıza son teknolojik imkanlarla donatılmış laboratuar ve radyolojik tetkiklerin yardımı ve uzman doktorlarımızla çareler bulan iç hastalıkları bölümümüz, Diyabet Polikliniği ile hizmetlerini daha profesyonel alanlara taşıyarak sürekli gelişme ilkesiyle çalışmalarını yürütmektedir.

Birim Doktorlarmız