2000. Açık Kalp ameliyatının yapıldığı merkezimizde; Gelişmiş teknolojisi ve kalite standartlarıyla Marmara’nın referans merkezi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

 • Koroner By Pass Ameliyatı
 • Kalp Kapağı Cerraisi
 • Konjenital Kalp Cerrahisi
 • Arter (Atar Damar) Cerrahi Tedavisi
 • Varis (Toplar Damar) Cerrahisi
 • Venöz Katater Konulması
 • Arterio- Venöz Fistül Açma ve Kapama Cerrahisi
 • Greft Uygulaması
 • Perikardiyal Tamponad Tedavisi

Koroner Kalp Hastalığı
En sık ölüm sebebi kalp ve damar hastalıklarıdır. En sık rastlanan kalp hastalığı ise koroner arter hastalığıdır. Bu damarların kalıtsal, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kan yağlarının yüksekliği, yaş vb etkiler ile tıkanması söz konusudur.

Belirtileri:

 • Efor ile ilişkili ya da değil göğüs ağrısı-yanma-baskı hissi,
 • Çabuk yorulma, nefes darlığı, geceleri sık idrar yapma ihtiyacı,bacaklarda şişlik,
 • Ritim bozuklukları, ٠ Bazen mide ağrısı şeklinde de olabilen yanıltıcı ağrılar,
 • Bu şikayetler olmasa da koroner arter daralması gözlenebilir.
 • Bazen şeker hastaları hiçbir şikayet olmasızın kalp krizi geçirebilir.

Teşhis:
Eğer risk grubuna giriyorsanız 2 yılda bir kalp check Up’ı yaptırmanızı öneririz. Bunlar rutin muayene,efor testi, kan tetkikleri, gerekiyorsa ekokardiyografidir. Bu yöntemlerle şüpheli bir durum görülürse Koroner Anjiografi tetkiki gereklidir.

Tedavi:
Değerlendirmeler sonrası 4 ana sonuç elde edilir:

 1. Önerilerde bulunularak takip altına alınırsınız. Düzenli aralıklarla değerlendirilirsiniz.
 2. İlaç tedavisi protokolü uygulanmaya başlanır. Daha sık takibe alınırsınız.
 3. Koroner Artere girişim uygulanacaktır. Bu balon ya da stent denilen yöntemler ile müdahaleyi içerir.
 4. Sorunun giderilmesi için cerrahi müdahale gereklidir.Bu durumda ameliyat olmanız önerilecektir.

Hastanemizde Kalp Check Up’ı, koroner anjiografi ve cerrahi müdahaleyi de kapsayan kurum anlaşmalarımız vardır. Ülkemizde ortalama yaşam süresi ciddi şekilde uzamıştır. Daha da uzun ve sağlıklı yaşam için Check Up taramalarına önem verelim.

Birim Doktorlarmız