Hipertansiyon, ateroskleroz, kalp atım düzensizlikleri, koroner kalp hastalığı, kalp kapağı hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp zarı iltihapları ve kalp hastalığına neden olan etkenlerin tanı, takip ve tedavisi kardiyolojinin ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Kardiyoloji bölümümüz , ayrıca diğer tıbbi branşlara da konsültan olarak hizmet vermektedir. Özel Bahar Hastanesi, kardiyoloji alanında uzman doktoru, EKG, EKO (kalp ultrasonografisi), biyokimya, radyoloji (x –ray), treadmill efor sistemleri, holter EKG, tansiyon–Holter ( Ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu, senkop ünitesi, anjiyografi, hemodinami laboratuvarı gibi modern tıp teknolojisini içeren zengin donanımı ile hizmetlerini sunmaktadır.

Tedavi Alanlarımız

 • Göğüs ağrısı,çarpıntı,nefes daralmaları gibi belirtilerin araştırılması ve tanısı
 • Kalp hastalığı risk etkenlerinin tanı ve tedavisi
 • Hipertansiyonun tanı,takip ve tedavisi
 • Kolesterol ve diğer lipid bozukluklarının tanı, takip ve tedavisi
 • Kardiyolojik sorunlarda diabetik bozuklukların tanı, takip ve tedavisi
 • Koroner arter hastalığının tanı,takip ve tedavisi
 • Acil Kardiyoloji
 • Aritmilerin tanı,takip ve tedavisi
 • Kalp yetmezliğinin tanı, takip ve tedavisi
 • Kalıtsal kalp kası hastalılarının (kardiyomiyopatiler) tanı,takip ve tedavisi
 • Perikarditlerin (kalp zarı hastalıklarının) tanı, takip ve tedavisi
 • Gebelikteki ve kardiyolojik sorunların tanı, takip, tedavisi ile konsültanlık hizmetleri
 • Senkop (Geçici şuur kayıpları ) tanı, takip ve tedavisi ile konsültanlığı
 • Hipotansif ataklarda (Tansiyon düşmeleri ) tanı, takip ve tedavi ile konsültanlık
 • Onkolojik hastaların kardiyolojik takip ve komplikasyonlarında tedavi ile konsültanlık hizmetleri verilmektedir.

 

Birim Doktorlarmız

Uzm. Dr. Metin GÜRBÜZ


Warning: substr() expects parameter 3 to be long, string given in /home/baharhas/public_html/site/wp-content/themes/pharmaplus-theme/functions-theme.php on line 1136