Hastanemize yakın olarak ayrı bir binada hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı üzerine 1 adet polikliniğimiz bulunmakta olup, uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

Daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz; www.bahardis.com

Günümüzün  en son teknolojik gelişmeleri takip edilerek hazırlanan polikliniklerimizde; estetik diş hekimliği, çene cerrahisi, implantoloji, konservatif ve endodontik tedavi, protetetik diş hekimliği, pedodontii ve periodontoloji alanlarında hizmet sunulmaktadır.

Kompozit Veneer
Dişlerdeki doğumsal ve sonradan kazanılan şekil ve renk bozukluklarının giderilmesi için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Genelde dişerden herhangi bir madde kaldırılmaz. İşlem tek seansta bitirilir. Kompozit dolgunun tabaka tabaka dişlerimizin ön yüzeyine uygulanması esasına dayanır.

Porselen Veneer
Dişler üzerindeki renk bozukluklarının, çapraşıklıkların, açıklıkların kapatılması yöntemidir. Dişlerin ön yüzlerinden aşındırma yapılır. Alınan ölçüler üzerinde teknisyenin hazırladığı tırnak şeklindeki porselen kapakların dişlerin üzerine yapıştırılma esasına dayanır. Doğal dişleri en iyi taklit eden yöntemlerdendir. Dişlerden minimum madde kaldırıldığı doğal diş dokusunu koruyucu bir yöntem olarak da adlandırılır.

Diş Beyazlatma
Dişlerde doğuştan ve kazanılan renk bozukluklarının giderilmesi yöntemidir.

Klinik ve ev tipi olmak üzere ikiye ayrılır. Klinikte genelde tek seansta beyazlatıcı jel dişler üzerine uygulanır ve ışıkla (mavi)aktive edilir.

Ev tipinde ise hastalarımızdan ölçü alınarak kişisel kalıplar hazırlanır. Hastalarımıza verdiğimiz beyazlatıcı jeller hastanın kendisi tarafından plakların içine konarak 6-7 akşam 6-8 saat boyunca uygulanır. Her iki günde bir muhakkak hekim tarafından kontrol edilir.

Kanal Tedavisi
Genelde çürüğün dişin sinirine ulaştığı veya irreversible hasar yarattığı durumlarda dişi ağızda tutmak için kullanılır. Kompozit veya porselen onleyle kaplama kullanılmaktadır.

Kanal tedavisi dişimizi ağızda tutabilmek için çekimden önceki son şansımızdır. Kanal tedavisinin alternativi maalesef dişimizi çekmektir. Tedavinin esası kökler içerisindeki sinirlerin uzaklaştırılıp, oluşan boşluğun dezenfektan etkili iyi tıkayıcı özelliği olan bir dolgu materyeliyle doldurulma şeklindedir.

Dolgular
Kompozit reçine esaslı dolgu maddelerinin bir bonding(yapıştırıcı)ile dişlerimize kimyasal ve mekanik olarak yapıştırılması esasına dayanır. Amalgam dolgulara göre bağlantıları daha kuvvetlidir.

Gümüzde kompozit onley ve inleyler dişhekimleri tarafından çokça tercih edilmeye başlanmıştır. Dolguların ağız dışında hazırlanıp dişlerimize yapıştırılması işlemi pek çok avantajı diş hekimlerine sunar. Öncelikle aynı anda 3-4 dişle beraber çalışabiliriz. Buda süre anlamında hastlarımıza konfor sunar. Dolgunun dışarıda hazırlanması ağızda yapıma göre kompozit dolgu materyelindeki boyutsal değişikleri minumuma indirir, dolgunun sağlamlığı artar. Dışarıda dolgu yapılırken bol miktarda vaktimiz olduğu için estetik ve çok iyi cilalanmış dolgular yapabiliriz.

Kompozit onleyler içeriğindeki flor sayesinde dolgu altı çürük oluşma ihtimalini azaltırlar.

Köprüler
Köprüler var olan diş eksikliklerimizin doldurulmasında implantın alternatifidir. Boşluğun her iki yanındaki dişlerin belirli prensipler doğrultusunda bütün yüzeylerinden aşındırma yapılarak yer kazanılır. Alınan ölçüler üzerinde teknisyen öncelikle sağlam bir altyapı ve sonrasında estetik porselen ile köprülere nihai halini verir.genelde ışıkla sertleşen bir reçineyle yapıştırılır.

Günümüzde köprü altında kullanılan metal altyapıların yerini aynı sertlik te zirkon alt yapılar almıştır. Diş renginde olan bu alt yapılar metal altyapılara nazaran daha sağlıklı ve estetik köprü ve kuronlar yapmamamıza olanak verir.

Dental İmplant
Dişlerimizi herhangi bir sebepten dolayı çektirmek zorunda kaldığımızda, öyle birşeyler yaptırmak isterizki kendi dişlerimizin doğallığını ve konforunu taklit edebilsin. Dental implantlar dental teknolojideki bu hayalimizi gerçekleştirebilecek en son yeniliktir. Dental implantlar engel sistemik bir rahatsızlık olmadığı ve sağlam kemik dokusu olduğu takdirde güvenle kullanılabilir.

İmplant basitçe tarif etmek gerekirse kemik dokusu içine yerleştirilen titanyum köklerdir. Bu köklerin yerleşi lokal anestazi altında ve tek seansta olup biten bir işlemdir. İmplantın sonraki üst yapım aşamalarında herhangi bir anesteziye gerek kalmadan sadece laboratuvar yapım aşamaları ile üst yapı bitirilir.

İmplant ile tek bir kuron, 3-4 üye köprüler, implant destekli hareketli protezler yapmak mümkündür.

İmplant mı Köprü mü?
Tedavi edilemeyecek durumda olan dişlerimizin çekilmesinden başka bir seçenek kalmadığında eksik olan dişlerimizi hangi yöntemlerle tamamlayabiliriz? Bu soru son yıllarda hem diş hekimlerinin kendi vakalarında hem de hastalarımızın protez yaptırmak durumunda olduklarında cevaplamak zorunda kaldıkları bir sorudur.

20 – 30 yıl öncesine bakarsak diş hekimliğinde çok hızlı bir gelişmeden sözedebiliriz. Artık günümüz diş hekimliğinde doğal dişler mümkün olduğunca ağızda tutulmaya çalışılıyor, başarılamazsa implantlar ile memnuniyet verici sonuçlar alınıyor. Birçok dişsiz hastamızın arzuladığı sabit protezleri doğal dişler olmaksızın da implantlar sayesinde yapabiliyoruz.

Eksik dişler köprü protezi ile tamamlanmak istendiğinde boşluğun hem önünde hem de arkasında doğal dişlerin bulunması gerekmektedir. Bu durumda eksik dişimizi ya da dişlerimizi tamamlamak için en az iki doğal dişimiz köprü ayağı olarak kullanılmak üzere kesilmek zorundadır. Dişlerin kesilmesi doğal diş yapısının bozulması ve zarar görmesi anlamına gelir. Eğer eksik dişin olduğu boşluğun arkasında doğal dişimiz yoksa köprü ayağı olarak kullanacağımız bir dayanak olmadığından sabit bir köprü protezi yapma şansımız da kalmamaktadır. Bu durumda hastamız mecburen çok konforlu ve estetik olmayan takılıp çıkarılan hareketli protez kullanmak zorunda kalmaktadır.

İmplantların rutin tedavi seçenekleri arasına girmesiyle köprü protezlerinin yukarıda bahsettiğimiz dezavantajları ve hareketli protez kullanma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Son yıllara kadar implantlar rutin tedavi alternatifleri arasında olmadığından hastalarımız bu konuda yeterli bilgiye sahip değiller ve bu nedenle bazı sorularla bizlere gelmekteler.

En çok merak edilen konular şunlardır:

 1. İmplant nedir ?

  Saf titanyumdan yapılmış, kemikle yeterli bağlantıyı sağlayabilmesi için yüzeyi çeşitli yöntemlerle pürüzlendirilmiş bir vidadır.

 2. İmplant ne işe yarar ?

  Suni bir kök görevi görür.

 3. Vücudun implantı reddetme ya da alerjik bir reaksiyon gösterme ihtimali var mı ?

  Hayır yok. Titanyum doku dostu saf bir metaldir , alerjik reaksiyona yol açmaz.

 4. İmplantın başarı oranı nedir ?

  Çeşitli araştırmacıların verilerine göre 10 yıllık gözlem periyodu sonunda implantın başarı oranı % 95\'in üzerindedir.

 5. İmplantın başarısı nelere bağlıdır ?

  İmplantın başarısı; hastanın sistemik durumu , implantın yerleştirileceği bölgedeki anatomik oluşumlar , hastanın ağız hijyeni , ve implantın uygulanması sırasındaki cerrahi prosedürlerle yakından ilgilidir.

 6. İmplantın kesin olarak yapılamayacağı durumlar nelerdir ?

  Majör psikolojik bozukluklar
  Risk altında olan kalp hastaları
  Kontrol edilemeyen sistemik hastalıklar
  Alkol veya ilaç bağımlılığı
  Büyüme çağındaki genç hastalar


 7. İmplantın yerleştirilmesi sırasında ağrı duyar mıyım ?

  İmplantın yerleştirilmesi lokal anestezi ile yapılmaktadır ve hastamız hiçbir ağrı ve acı hissetmemektedir. Operasyon sonrasında da hastamızın herhangi rahatsızlığı olmamakta günlük yaşamını normal bir şekilde sürdürmektedir.