Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım Ünitesi, yaşam fonksiyonları azalan hastanın ameliyattan sonra odasına çıkıncaya kadar geçirdiği süreyi ve bu sürede uygulanan tedaviyi kapsamaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım Ünitesinde amacımız, kalp ve damar ameliyatları geçiren hastalarımıza ameliyattan sonra en kaliteli hizmeti sunarak, en kısa zamanda onların yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirmesini sağlamak ve sağlıklı şekilde hastanelerimizden taburcu etmektir.

Ünitelerimizde, ameliyat kadar önemli olan bu yoğun bakımda, hastalarımız 24 saat uzman doktor eşliğinde takip edilmekte, bilimsel veriler ışığında uygun olarak hazırlanan ağrı tedavisi planıyla konforlu bir yoğun bakım süreci geçirmektedirler.

Yoğun bakım ünitemizde; kalp damar cerrahları, anesteziyolog, özel olarak eğitilmiş yoğun bakım hemşireleri ve fizyoterapistlerden oluşan bir ekiple uygulanan tedavi planlarıyla, yoğun bakım süreci daha kısa süreye indirilmekte ve bu süre içerisinde hastaya; en hızlı, en kaliteli ve en özverili hizmet sunulmaktadır.

Birim Doktorlarmız