Hizmet kalitesi ile hasta, hasta yakınları ve diğer hizmet alıcılarını, çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızı, yasal düzenlemelere uyarak ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için hizmet ve süreçlerimizi, kaliteli hizmetin kalıcılığı için kurum varlığını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için aşağıdaki söz konusu maddeleri kendimize ilke edindik.

  • Devletin belirlemiş olduğu kanunlara ters düşmeden, tüm mevzuat ve yasalara uygun hizmet sunmak,
  • Yönetim olarak; işletme prensibine sahip, ancak maddi menfaati ana gaye edinmemek,
  • Hizmet sunarken, hastayı bir müşteri gibi düşünmekten çok, hasta hakkına riayet ederek; maddi manevi tedavi etmek,
  • Hizmet verdiğimiz hastalarımıza, “Nasıl hizmet almak istiyorsak o şekilde hizmet sunma” felsefesiyle hareket etmek,
  • Modern teknolojik cihazları kullanarak, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
  • Hastanın taburcu edildiğini, hastanın hastaneden ayrılması ile değil, hastalığından ayrılması mantığı ile hareket etmek,
  • Hizmet alan her hastaya özel olduğunu hissettirmek,
  • Çalışanlarımızı sürekli eğiterek, hizmet sunumunda ekip ruhu ile hareket etmelerini sağlamak,
  • Hastanemizi; sürekli gelişme ve iyileştirmeyi hedef edinerek, etik ilkelerden ödün vermeden en iyi şekilde yönetmek,