• Branşı:

  Dermatoloji (Cildiye)

 • TitleYabancı Diller:

  İngilizce

 • Eğitim:

  1994-2000 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • İş Eğitimi:

  2001-2005 Uludağ Üni. Tıp Fakültesi Dermatolji AD, Araştırma Görevlisi
  2005-2007 Uludağ Üni. Tıp Fakültesi Dermatolji AD, Uzman Doktor
  2007-2014 Özel Bahar Hastanesi, Bursa

Akademik Yayınlar:

1.Toker SC, Sarıcaoglu H, Karadogan SK, Mistik R, Baskan EB, Tunalı S.
Is there any relation between vitiligo and cytomegalovirus?
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007 Jan;21(1):141-2.

2.Toker SC, Baskan EB, Tunali S, Yilmaz M, Karadogan SK.
Zoon’s balanitis in a circumcised man.
J Am Acad Dermatol. 2007 Aug;57(2 Suppl):S6-7.

3.Saricaoglu H, Bulbul EB, Cikman Toker  S, Dilek K, Tunali S.
Effects of long-term cyclosporine A therapy on renal functions in Behcet’s disease.
Int J Tissue React. 2004;26(3-4):93-6.

4. Karincaoglu Y, Borlu M, Toker SC, Akman A, Onder M, ve ark
Demographic and clinical properties of juvenile-onset Behçet’s disease: A controlled multicenter study.
J Am Acad Dermatol. 2007 Nov 26

5. Akcaglar S, Ener B, Toker SC, Ediz B, Tunali S, Tore O.
A comparative study of dermatophyte infections in Bursa, Turkey. Med Mycol. 2011 Jan 3. PubMed .

6.Semra Çıkman Toker, Hayriye Sarıcaoğlu, Şaduman Balaban Adım, Emel Bülbül Başkan, Serap Köran Karadoğan, Şükran Tunalı
Plak Tipi Psoriasiste Topikal Propiltiyourasil Kullanımı: Prospektif, Çift Kör-Plasebo Kontrollü Bir Çalışma
Türkderm 2005;39(4):255-259

7.Semra Çıkman Toker,  Hayriye SARICAOĞLU
Ekzema-dermatit
Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006;  2(48):1-2:

8.  Dr. Semra TOKER, Dr. Şükran TUNALI
The Topıcal Treatment Of Postmenopausal Skın/ Postmenopozal Derinin Topikal Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007, 3(52):26-9 …

9. Baskan EB, Karli N, Baykara M, Cikman Toker S, Tunali S.
Localized unilateral hyperhidrosis and neurofibromatosis type 1: case report of a
new association.
Dermatology. 2005;211(3):286-9. Review.

10. Baskan EB, Turan H, Tunali S, Toker SC, Adim SB, Bolca N.
Miliary osteoma cutis of the face: treatment with the needle
microincision-extirpation method.
J Dermatolog Treat. 2007;18(4):252-4.

11. Bulbul Baskan E, Turan H, Tunali S, Toker SC, Saricaoglu H.
Open-label trial of cyclosporine for vulvar lichen sclerosus.
J Am Acad Dermatol. 2007 Aug;57(2):276-8. Epub 2007 Apr 17.

12. Baskan EB, Tunali S, Adim SB, Turan A, Toker S.
A case of epidermodysplasia verruciformis associated with squamous cell carcinoma
and Bowen’s disease: a therapeutic challenge.
J Dermatolog Treat. 2006;17(3):179-83.

13.  Turan A, Saricaoglu H, Baskan EB, Toker SC, Tunali S.
Treatment of infiltrating basal cell carcinoma with the combination of intralesional IFNalpha-2b and topical imiquimod 5% cream.
Int J Dermatol. 2009 Feb;48(2):214-5.

14.Emel Bülbül BAŞKAN, Semra  Toker, Şükran TUNALI, Hayriye SARICAOĞLU
Psoriasis’li Hastalarda Siklosporin A Tedavisinin Klinik Etkileri
Turkiye Klinikleri J Dermatol 2004, 14:123-127

15.Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Bülbül Başkan, Semra  Toker, Kamil Dilek, Şükran Tunalı
Behçet Hastalığında Uzun Süre Siklosporin Kullanımının Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
Türkderm 2004;38(2):111-115.

16. Emel Bülbül Başkan, Mediha Yılmaz, Semra Toker, Şükran Tunalı
Psöriaziste Etanercept tedavisi
Türkiye Klinikleri J Dermatol 2007;17(3):155-159

Medikal Kadromuz

Beyin Cerrahi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Gastroenteroloji

Göğüs Hastalıkları

Kulak Burun ve Boğaz

Plastik ve Estetik Cerrahi